ดู: 288|ตอบกลับ: 4

[ทดลองทำวิดีโอซับไทย] God Eater【ゴッドイーター】OP

[คัดลอกลิงก์]
ที่มาของวิดีโอซับไทยนี้
นึกอยากลองทำซับไทยแปลเองดูซักครั้งก็เลยหยิบเพลง Over the Clouds
ที่เป็นเพลง OP ของ God Eater【ゴッドイーター】มา แปลเนื้อร้องดู (ญี่ปุ่น>ไทย)


    

ใช้เวลาไปไม่นานก็แปลความหมายได้จนเข้าใจทั้งหมด แต่มายากตรงการเกลาเนื้อร้อง
และเรียบเรียงคำใหม่ให้ตรงกับทำนองเพลงเดิมมากที่สุด เลยทำให้ กินเวลาเป็นวันเลย


เนื้อร้องเดิม
ข้อความถูกซ่อน: แสดงข้อความที่ซ่อน
ka na shi mi (ni) nu re ta  tsu ki ga shi za ka ni
kanashimi ni nureta  tsuki ga shizaka ni
悲しみに濡れた 月が漸かに

deichi wo akaku a kaku somete kieru
dei chi wo a ka ku  a ka ku so me te ki e ru
大地を紅く 紅く染めて消える

Boku no koe ga kikoemasu ka
bo ku no koe ga  ki koe ma su ka
僕の声が 聞こえますか

Satsu batsu to shita kono jidai de
Sat su bat su to shi ta   ko no ji da i de
殺伐とした この時代で

Boku wa boku de irare masu ka
Bo ku wa bo ku de i ra re ma su ka
僕は僕で いられますか

Kokoro afure dasu namida wa
Ko ko ro a fu re da su na mi da wa
心 溢れ出す 涙は

Kitto mirai wo motome teru akashina no
Kit to mi ra i wo mo to me te ru a ka shi na no
きっと未来を 求めてる証なの

Boroboro ni natta hane demo
Bo ro bo ro ni na t ta ha ne de mo
ぼろぼろになった 羽根でも

Dareka wo omou sono kimochi ga aru nara
Da re ka wo o mo u so no ki mo chi ga a ru na ra
誰かを想う その気持ちがあなら

Donna kurushimi ni mukatte mo
dan na ku ru shi mi ni mu ka t te mo
どんな苦しみに 向かっても

Tonde yukeru sa
t on de yu ke ru sa
飛ん でゆけるさ

Youcan get it over
over the cloud

ตัวอย่างภาพ เอกสารที่ใช้แปล
ข้อความถูกซ่อน: แสดงข้อความที่ซ่อน

เรียงแบบคร่าวๆแล้วใช้เวลาแปลและเรียบเรียงไปประมาณ 27 ชม. เมื่อได้เป็นเนื้อไทย
จึงลองนำไปทำเป็นวิดีโอซับไทยดู แต่เช็คๆไปหลังจากที่อัปขึ้นกับมีคำสะกดผิดซะนิ้


จากนั้นจึงแก้ไขใหม่ทำเป็นแบบ คาราโอเกะ ซะเลย ^^ คิดว่าจะทำเป็น DubThai ไปด้วย
แต่แค่ทำซับเป็บคาราโอเกะ  ก็ใช้เวลาเป็นวันแล้ว (มือใหม่หัดทำซับ)


เนื้อร้องที่แปลใส่ในซับ
ข้อความถูกซ่อน: แสดงข้อความที่ซ่อน
เปรียบดังหยาดน้ำ ตาที่.ไหลริน..  ภายไต้เดือน วัน แห่งความเศร้า นี้

ภูมิหลังที่ อัน ตรทานหาย   ถูกชะโลม ปิดไว้ด้วย สีแดงฉาน

เสียงร้อง ของ ตัว...ฉัน นั้น  จะมีใคร..มาได้..ยิน

ต้องคอย ทุกทน วนอยู่ใน ความโหด ร้ายของ ยุค นี้

ตอนนี้ สิ่ง เดียวที่ เชื่อ คงเหลือเพียง แค่ตน เอง

น้ำตาที่ มันเอ่อล้น ออกมา...จากใน...หัวใจ... (อันนี้อ้างอิงจากซับของ AngelClub-FS)

มันก็ พิสูจน์ได้ ว่า เธอกำลังไขว่หา ในอนา คต นั้น

แม้ว่าปีกของ เธอนั้น จะฉีก ขาดซัก เท่าไหร่

ขอแค่เพียง เธอ.เข้าใจ ที่จะ.เข้าใจ ความรู้สึก ในตอน... นั้น...

แม้ต้อง.เผชิญความเจ็บปวด ต้องทนสู้ต่อไป

เพราะเราจะบินไปด้วยกัน

Youcan get it over
over the clouds

เนื้อร้องอาจไม่ได้มีการเรียบเรียงหรือทำการเกลาคำให้ไพเราะมากเท่าที่ควร
เลยอาจทำให้อ่านดูแปลกๆในบางส่วน (ไม่มีความชำนานในเรื่องนี้)
อ่านดูแล้วเหมือนแต่งกลอนเปล่าซะมากกว่าเน้อร้อง


ตัวอย่างคำในกระดาษที่เรียบเรียงไว้ก่อนทำซับ (สะกดผิดเยอะไปหน่อยนะ)
ข้อความถูกซ่อน: แสดงข้อความที่ซ่อน
เปรียบดังหยาดน้ำตาที่ไหลริน ภายใต้เดือนวันแห่งความเศร้านี้
เปรียบดังหยาดน้ำ ตาที่.ไหลริน..  ภายไต้เดือน วัน แห่งความเศร้า นี้

ภูมิหลังที่อันตรทานหาย  ถูกชะโลมปิดไว้ด้วยสีแดนฉาน
ภูมิหลังที่ อัน ตรทานหาย   ถูกชะโลม ปิดไว้ด้วย สีแดนฉาน

เสียงร้องของตัวฉันนั้น  จะมีใครมาได้ยิน
เสียงร้อง ของ ตัว...ฉัน นั้น  จะมีใคร..มาได้..ยิน

หากต้องคอยทุกทนอยู่ใน ความโหดร้ายในยุคนี้
หากต้อง คอยทุก ทนอยู่ใน ความโหด ร้ายใน ยุค นี้
หรือจะเป็น
ต้องคอยทุกทนวนอยู่ใน ความโหดร้ายภายในนี้
ต้องคอย ทุกทน วนอยู่ใน ความโหด ร้ายภาย ใน นี้

ตอนนี้สิ่งเดียวที่เชื่อ คงเหลือเพียงแค่ตนเอง
ตอนนี้ สิ่ง เดียวที่ เชื่อ คงเหลือเพียง แค่ตน เอง

น้ำตาที่มันเอ่อล้น ออกมาจากในหัวใจ
น้ำตาที่ มันเอ่อล้น ออกมา...จากใน...หัวใจ

มันก็พิสูจน์ได้ว่า เธอกำลังไขว่หา ในอนาคตนั้น
มันก็ พิสูจน์ได้ ว่า เธอกำลังไขว่หา ในอนา คต นั้น

แม้ว่าปีกของเธอนั้นจะ ฉีกขาดซักเท่าไหล่
แม้ว่าปีกของ เธอนั้น จะฉีก ขาดซัก เท่าไหล่

ขอแค่เพียงใครสักคน ที่จะเข้าใจคววามรู้สึกในตอนนี้
ขอแค่เพียง ใคร.สักคน ที่.จะเข้า ใจคววามรู้ สึก.ในตอน... นี้
หรือจะเป็น
ขอแค่เพียงเธอเข้าใจ ที่จะเข้าใจคววามรู้สึกในตอนนั้น
ขอแค่เพียง เธอ.เข้าใจ ที่จะ.เข้าใจ คววามรู้สึก ในตอน... นั้น...

แม้ต้องเผชิญความเจ็บปวดจะทุกทนแค่ไหน
แม้ต้อง.เผชิญความเจ็บปวด จะทุกทนแค่ไหน
หรือจะเป็น
แม้ต้องเผชิญความเจ็บปวดจนทุกทนแค่ไหน
แม้ต้อง.เผชิญความเจ็บปวด จนทุกทนแค่ไหน
หรือจะเป็น
แม้ต้องเผชิญความเจ็บปวดหรือทุกทนแค่ไหน
แม้ต้อง.เผชิญความเจ็บปวด หรือทุกทนแค่ไหน

แม้ต้องเผชิญความเจ็บปวดต้องทนสู้ต่อไป
แม้ต้อง.เผชิญความเจ็บปวด ต้องทนสู้ต่อไป

เพราะเราจะบินไปด้วยกัน

Youcan get it over
over the cloud


ส่วนนี้เป็นวิดีโอฉบับตัดเสียงร้องออก

คลิบแรกที่ตัดเสร็จเสียงไม่ตรงกับภาพ(ห่างประมาณ1วินาที)
คลิบที่สองแก้ไขปัญหาเสียงไม่ตรงกับภาพเสร็จเรียบร้อย

แต่สุดท้ายที่หวังว่าจะได้ทำเป็น DubThai ก็ไม่ได้ทำเพราะพี่ไม่ยอมมาเป็นคนร้องให้ ก็เลยได้แค่ฉบับ SubThaiยังไงผลงานชินนี้ก็เป็นฉบับหัดทำ สร้างขึ้นมาเพราะอยากจะลองทำซับไทย

ยังไงก็ขอคำวิจารณ์และคำชี้แนะจากทุกคนด้วยละกันนะ


ขอบคุณ

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
 • tanawat Point +20 Heart +10

 • ยอดมากครับ^^

  hugo6000 Heart +10

 • ยอดเยี่ยม = w =

  Anime-Thai Point +20 Heart +20

โพสต์ 26-6-2013 12:22:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แปลได้ละเอียดมากครับ

สุดยอดไปเลยครับผม = w =

แสดงความคิดเห็น

ไม่ได้ระเอียดซักหน่อย แปลคนเดียว คงจะเกลาคำได้ไม่ไพเราะและตรงความเลย  โพสต์ 26-6-2013 12:38
โพสต์ 26-6-2013 20:35:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
คนที่ผมรู้จัก ไม่ว่าใครก็เก่งๆกันทั้งนั้น

มีแต่ผม ต้วมเตี้ยมอยู่คนเดียว สู้ๆนะคับ ^^
โพสต์ 27-6-2013 12:17:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ทำได้ดีเลยครับ^^
โพสต์ 30-6-2013 23:03:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ประวัติการแบน|Anime-Thai | สังคมของคนรักอนิเมะ Google+

GMT+7, 26-5-2018 23:05 , Processed in 0.116652 second(s), 27 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้